KAM V OKOLÍ

Tipy na výlety v blízké vzdálenosti

Vesničku můžete prozkoumat na kole či takzvaně po svých. Turistická stezka vás povede podél řeky přes zalesněná údolí, skalní průrvy či lesní studánky.

Kaplička sv. Cyrila a Metoděje

Dominanta vesnice Skryje k níž cesta vede po lesní cestě a je odsud krásný výhled do údolí.

Trenckova rokle

Cesta do rokle vede romantickým žlebem s potůčkem pramenícím pod Drahonínem, který vytváří před soutokem
s Loučkou množství kaskád a vodopádů.

Hrad Rysov

Hrad stával na nejvyšším bodě skalnatého hřebenu obtékaného řekou Loučkou. Místo je dobře viditelné přímo
od penzionu.  

Hrad Víckov

Založen v 1. třetině 14. století mezi říčkou Bobrůvkou a Víckovským potokem, kde žil moravský rod pánů z Víckova. 

Hrad Košíkov

Hrad vystavěl místní vladyka z Košíkova někdy po r. 1360. V roce 1427 se zmocnil Košíkova Jan z Pernštejna. V r. 1593 postoupil hrad Košíkov tišnovskému klášteru. 

Havlov

Havlov nechal vystavět jako letní rodinné sídlo Hugo Vavrečka, dědeček Václava a Ivana Havlových, které navštěvovali například herečky Lída Baarová, Adina Mandlová, Nataša Gollová, spisovatel Eduard Bass, nebo herec Jan Werich.

Plno dalších nápadů, co dělat ve Skryjích a okolí naleznete v knize pro hosty na každém pokoji.